Nadja Claes
Maatschappelijk Werker

nadjaclaes@moavzw.be

Liesbet Denys
Coördinator
Bestuurder MOA vzw
liesbetdenys@moavzw.be

Karen Janssen

Psychologe

karenjanssen@moavzw.be

Cassandra Lambert
Maatschappelijk Werker

cassandralambert@moavzw.be

Katrien Redant
Psychologe

katrienredant@moavzw.be

Elle Rosier
Voorzitter MOA vzw
ellerosier@moavzw.be

Evelyne Van Durme
Psychologe

evelynevandurme@moavzw.be

Marijn Vanooy

Psychologisch Consulent

marijnvanooy@moavzw.be

Ann Verhoeyen
Maatschappelijk Werker

annverhoeyen@moavzw.be

Sharon Versluys
Psychologe

sharonversluys@moavzw.be