Wanneer je een kind wil adopteren, moet je eerst een geschiktheidsprocedure doorlopen. Moa vzw staat in voor het voeren van de maatschappelijke onderzoeken voor adoptie. Dit is de vijfde stap in de procedure en wordt uitgevoerd in opdracht van de familierechter.

 

 

Ons werkingsgebied is Vlaanderen en Brussel.
Aanmelding en registratie

Hoe verloopt een maatschappelijk onderzoek?

 

 

Een maatschappelijk onderzoek bestaat uit minstens

vier gesprekken, twee met een maatschappelijk werker

en twee met een psycholoog. Zij onderzoeken

de risico – en protectieve factoren die een invloed kunnen

hebben op het slagen van de adoptie. Op basis van deze

gegevens stelt ons multi-disciplinair team een advies op.

Na deze gesprekken nodigen wij je uit voor

een adviesgesprek. Daarin kan je toelichting krijgen over het advies dat wij geven aan de familierechtbank.

 

Dit advies sturen wij door naar jou en naar het VCA. Een medisch attest

van jouw huisarts wordt toegevoegd aan het verslag.

Het VCA stuurt het verslag op basis van de gesprekken naar de familierechtbank.

 

De familierechtbank nodigt je uit en beslist over je geschiktheid.

Moet ik zelf een afspraak maken bij jullie dienst?

 

 

Neen. Binnen het jaar na de afronding van de voorbereidingscursus moet je een verzoekschrift indienen bij de griffie van de familierechtbank van het arrondissement van je woonplaats.

De familierechter beveelt dan een maatschappelijk onderzoek.

 

Het VCA ontvangt dit tussenvonnis en contacteert jou met de vraag om jouw levensverhaal te schrijven

en een vragenlijst in te vullen. Eens ze deze hebben ontvangen, sturen ze je dossier door naar onze dienst.

 

Wij zullen jou dan contacteren, enkele weken voor de gesprekken, zodat je voldoende tijd krijgt om de gesprekken in te plannen.