Heb je klachten over onze dienstverlening? Dan staan wij open om deze met jou te bespreken en op zoek te gaan naar een gepaste oplossing.

 

Informele klachtenprocedure

 

Heb je een opmerking over de werking van MOA vzw, dit kan zowel inhoudelijk als organisatorisch zijn? Dan kan je dit onmiddellijk opnemen met één van onze medewerkers. Indien gewenst, kan je ook contact opnemen met de coördinator van MOA vzw (liesbetdenys@moavzw.be).

 

Formele klachtenprocedure

 

Als je een formele klacht hebt, dan kan je deze schriftelijk indienen en doorloopt deze klacht de volgende procedure:

 

1.   Een formele klacht wordt steeds schriftelijk ingediend. Dit kan op volgende manieren:

 

   • Vul onderstaand klachtenformulier in.
   • Stuur een mail naar liesbetdenys@moavzw.be
   • Stuur een brief naar volgende adres: MOA vzw – Voskenslaan 38B – 9000 Gent.

 

2.   De coördinator neemt binnen de tien werkdagen na ontvangst van de klacht contact op om een overlegmoment te plannen.

 

   • Het is mogelijk zich tijdens het overleg omtrent de klacht te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon naar keuze.
   • Doel van het overleg is om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor alle partijen.

 

3.   Iedereen die bij het overleg betrokken is, ontvangt een schriftelijk verslag van het overleg en de gemaakte afspraken ten laatste tien werkdagen na het overleg.

 

4.   Indien er binnen de tien werkdagen na het ontvangen van het schriftelijk verslag geen schriftelijke reactie komt, wordt de klacht als afgesloten beschouwd, tenzij er zich nieuwe feiten voordoen.

 

Klacht indienen bij K&G

 

Als bovenstaande formele klachtenregeling niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, kan de klacht worden ingediend bij Opgroeipunt, de klachtendienst van K&G. Meer info vind je hier.

Klachtenformulier