ADOPTIEPROCEDURE

     Adoptieprocedure in Vlaanderen en Brussel
Voorwaarden voor adoptie

Algemene voorwaarden
–   Je bent minstens 25 jaar oud.
–   Je bent minstens 15 jaar ouder dan het kind dat je adopteert.
–   Je volgt het verplichte voorbereidingsprogramma.
–   Je wordt geschikt verklaard door de familierechter.

Je kan als alleenstaande adopteren of als koppel. Koppels kunnen enkel samen adopteren als ze getrouwd zijn, wettelijk samenwonen of minstens 3 jaar samenwonen.

Er is in België geen wettelijke maximumleeftijd voor een adoptieouder. Bij het maatschappelijk onderzoek kan leeftijd wel een rol spelen in de beoordeling van de geschiktheid om te adopteren. Bij de toewijzing van een kind kan de bevoegde dienst in binnen- en buitenland ook rekening houden met de leeftijd.

Bijkomende voorwaarden
Bij buitenlandse adoptie worden vaak bijkomende voorwaarden gesteld. De meeste herkomstlanden leggen voorwaarden op zoals het verplicht gehuwd zijn, vaste leeftijdsgrenzen, … Zij laten ook meestal geen adoptie door holebi-koppels toe. Alle voorwaarden van de herkomstlanden vind je terug op kindengezin.be/adoptie.

Vlaanderen en Brussel
Als je in Vlaanderen woont, moet je de Vlaamse procedure volgen, ongeacht jouw nationaliteit. Woon je in Brussel, dan kan je kiezen tussen de procedure bij de Vlaamse Gemeenschap of die bij de Franse Gemeenschap.

Wetgeving 

Internationale wetgeving

–  Het Haags Adoptieverdrag

Vlaamse wetgeving

–   Decreet houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen

–   Decreet van 3 juli 2015 houdende regeling van de binnenlandse adoptie van kinderen en houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen (BS. 07/08/2015)

–   Ministerieel besluit betreffende de kwaliteitszorg in het Steunpunt Adoptie en de diensten voor maatschappelijk onderzoek inzake interlandelijke adoptie

Federale Wetgeving

–   Burgerlijk wetboek art. 343 tot en met 368-8

–   Gerechtelijk wetboek art. 1231-1 tot en met 1231-56

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.